Kaposvári Járási Támogató Szolgálat

A kaposvári járási támogató szolgálat kisbusza

Az intézmény fogyatékos emberek számára nyújt:

 • információs és kommunikációt segítő szolgáltatásokat,
 • személyi segítségnyújtást,
 • speciális szállítást,
 • életviteli és foglalkozási rehabilitációs tanácsadást,
 • közösségi szolgáltatásokhoz való hozzáférést.


A szolgáltatás ellátási területe:

 

 • Kaposvár MJV közigazgatási területe
 • Kaposvári járás
 • Nagyatádi járásban:

Kutas, Beleg, Nagykorpád, Szabás, Kisbajom, Lábod

 

Szolgáltatásaink igénybevétele önkéntes, mely az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére történik. Az ellátási kérelmet az erre használatos formanyomtatványon a szolgálatvezetőhöz lehet benyújtani.

Szolgáltatásaink közül térítésmentes az információ és tanácsadás, a személyi segítésért és a szállításért térítési díjat kell fizetni.

 

A támogató szolgáltatás célcsoportja:

Önmaga ellátására nem, vagy csak részben képes látás-, hallás-, mozgás-, értelmi-, és halmozottan sérült, vagy autista személyek, akik a Támogató Szolgálat működési engedélye alapján meghatározott közigazgatási területen életvitelszerűen tartózkodnak. A szolgáltatást csak  szociálisan rászorult személyek vehetik igénybe.

A támogató szolgálat igénybevétele során szociálisan rászorultnak minősül az a súlyosan fogyatékos személy, aki fogyatékossági támogatásban, vakok személyi járadékában, illetve magasabb összegű családi pótlékban részesül.

 

Szállító szolgáltatási feladatok:

 • az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása
 • közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása
 • munkavégzését, munkavállalását segítő szolgáltatások

elérhetőségének, igénybevételének elősegítése

 

 

Személyi segítői feladatok:

 • a fogyatékos ember személyi, higiénés, életviteli szükségleteinek kielégítése,
 • segítségnyújtás a társadalmi életben való részvételhez,
 • segítségnyújtás az önálló munkavégzéshez, tanulmányok folytatásához, szociális és egészségügyi szolgáltatásokhoz, kulturális, művészeti, sport, szabadidős tevékenységekhez
 • kapcsolatkészség javítása, családi kapcsolatok erősítése,

 

 

Információs feladatok:

 • tanácsadás,
 • információnyújtás
 • ügyintézés
 • társadalmi intergáció előmozdítása

 

Alapfilozófiánk, hogy ne mi végezzük el a sérült ember helyett, amire ő maga is képes, hanem biztosítsuk számára a társadalmi életben való aktív részvétel lehetőségét. Szakképzett dolgozóink az egyén személyiségi és önrendelkezési jogainak tiszteletben tartásával, meglévő képességeihez és élethelyzetéhez igazodva nyújtanak személyre szabott segítséget.

 

A fenntartó:

Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete

7400 Kaposvár, Béke u. 47. Postacím: 7400 Kaposvár, Iszák u. 42.

Telefon/fax: 412-426, 512-575 E-mail: mse@mksme.t-online.hu

 Számlaszám: 11743002-20021221-00000000

Adószám: 19963156-2-14