Tabi Támogató Szolgálat

2017.12.01-én indult a Napsugár Rehabilitációs és Habilitációs Központ Tabi Támogató Szolgálata.
8660 Tab, Kossuth Lajos utca 79.
E-mail: naszk@mksme.t-online.hu
Tel.: 06-20/439-94-55

Az intézmény fogyatékos emberek számára nyújt:
 információs és kommunikációt segítő szolgáltatásokat,
 személyi segítségnyújtást,
 speciális szállítást,
 életviteli és foglalkozási rehabilitációs tanácsadást,
 közösségi szolgáltatásokhoz való hozzáférést.

A szolgáltatás ellátási területe:
 Tab város közigazgatási területe
 Tabi járás területén található települések
***************
Szolgáltatásaink igénybevétele önkéntes, mely az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére történik. Az ellátási kérelmet az erre használatos formanyomtatványon a szolgálatvezetőhöz lehet benyújtani.
Szolgáltatásaink közül térítésmentes az információ és tanácsadás, a személyi segítésért és a szállításért térítési díjat kell fizetni.

A támogató szolgáltatás célcsoportja:
Önmaga ellátására nem, vagy csak részben képes látás-, hallás-, mozgás-, értelmi-, és halmozottan sérült, vagy autista személyek, akik a Támogató Szolgálat működési engedélye alapján meghatározott közigazgatási területen életvitelszerűen tartózkodnak.
A szolgáltatást csak szociálisan rászorult személyek vehetik igénybe.
A támogató szolgálat igénybevétele során szociálisan rászorultnak minősül az a súlyosan fogyatékos személy, aki fogyatékossági támogatásban, vakok személyi járadékában, illetve magasabb összegű családi pótlékban részesül.

Szállító szolgáltatási feladatok:
 az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása
 közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása
 munkavégzését, munkavállalását segítő szolgáltatások
elérhetőségének, igénybevételének elősegítése.

Személyi segítői feladatok:
 a fogyatékos ember személyi, higiénés, életviteli szükségleteinek kielégítése,
 segítségnyújtás a társadalmi életben való részvételhez,
 segítségnyújtás az önálló munkavégzéshez, tanulmányok folytatásához, szociális és egészségügyi szolgáltatásokhoz, kulturális, művészeti, sport, szabadidős tevékenységekhez
 kapcsolatkészség javítása, családi kapcsolatok erősítése.

Információs feladatok:
 tanácsadás,
 információnyújtás
 ügyintézés
 társadalmi intergáció előmozdítása
„…naponta megtanulni belül a tartást érezni mint tágul felénk burkában a TALÁN… LEHET? KELL! AKAROM!!!” (Galambos Pál)
Alapfilozófiánk, hogy ne mi végezzük el a sérült ember helyett, amire ő maga is képes, hanem biztosítsuk számára a társadalmi életben való aktív részvétel lehetőségét. Szakképzett dolgozóink az egyén személyiségi és önrendelkezési jogainak tiszteletben tartásával, meglévő képességeihez és élethelyzetéhez igazodva nyújtanak személyre szabott segítséget.